Wijze uitspraken over het leven

Wijze uitspraken die naar mijn idee getuigen van een hoog bewustzijn en inzicht in het leven. Wanneer ik een uitspraak tegen kom voeg ik hem toe:

“De langste reis die een mens kan maken is de reis door zijn innerlijk” – (onbekend)

“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.” – Mahatma Gandhi

“Elk mens heeft de kracht om zichzelf te transformeren naar zijn innerlijke geluk. Jullie zijn allemaal fantastische wezens en jullie moeten niet net doen alsof jullie dat niet zijn.” – KUMARÉ

“A silent mind does not exist. When silence comes, the mind disappears, vanishes and dissolves into nothing” – Lady Ana

“The shaman no longer looks for meaning in life, but brings meaning to every situation.” – Alberto Villoldo, Ph.D


“Wijs is niet hij die kijkt, maar hij die het verst kijkt, die de grootste liefde en het grootste begrip voor heel de mensheid heeft. Hij die kijkt zonder lief te hebben en te begrijpen, vermoeit slechts zijn ogen in de duisternis.” – Maurice Maeterlinck


“Er is een bepaalde kus waarnaar we verlangen met ons hele leven, de aanraking van de ziel op het lichaam.” – Rumi.

Logo Bewust in alles. Rode cirkel met hartvorm er in, gevuld met regenboog kleuren.
Bewust in alles