Gedicht nooit verloren ziel

Gedicht van de nooit verloren ziel

Deze is voor iedereen, maar speciaal voor diegene die denkt dat zijn of haar leven nooit meer goed komt.

Waarom kies ik steeds voor donker?

Waarom leef ik niet in licht?

Omdat ik heb gekozen anderen te laten schijnen

Dat kan alleen in mijn duister aangezicht

Toch zal ook ik weer stralen

Toch zal ook ik daar weer zijn

Waar we allen samenkomen

en mijn moed bezingen in een refrein.

Logo Bewust in alles. Rode cirkel met hartvorm er in, gevuld met regenboog kleuren.
Bewust in alles