Geld geld geld en nog eens geld; geld verliest zijn waarde

Geld voor en geld na, overal geld

Voor mijn gevoel lijkt het af en toe of ik alleen bezig ben met geld. Geld verdienen, geld uitgeven, geld verdienen en weer uitgeven enz. enz. Klopt ook wel, want bijna alles wat we tegenwoordig kunnen doen of ondernemen kost geld. Geld om te eten, geld om de auto te laten rijden, geld om te wonen, geld voor opleidingen, geld voor elektrisch, geld voor verwarming, geld voor televisie, nou ja……. alles kost dus geld. Laatst stond ik hierbij even stil en dacht ik na over waarom? Typisch de filosoof in me natuurlijk, maar wel interessant eigenlijk.

Geld is energie, of geld was energie

Jazeker, geld is energie. Dit is niet zo moeilijk om te bewijzen, want Einstein heeft met zijn formule E=m*c2, en de daarmee gemaakte atoombommen  al bewezen, dat alle massa uit energie bestaat. Ook het werkelijke fysieke geld dus. Gedane arbeid, of te wel energie die ergens in is gestoken om datgene te maken, te bouwen of te doen wordt meestal beloond met geld. Het is dus een bewijs dat je iets gepresteerd hebt en dus een statussymbool. Dat is denk ik de reden waarom het zo’n grote aantrekkingskracht op mensen heeft. Voor de nog niet erg ver ontwikkelde mens, al denken we zelf van wel, is geld op die manier belangrijk gemaakt. Sommigen zijn zelfs geobsedeerd door geld. Geld is dus energie, of was geld energie, maar is dat veranderd? Er is in de afgelopen tijd, zeg maar vanaf het tijdperk van de industriële revolutie, Wallstreet en de grote banken heel wat veranderd. Geld is namelijk veranderd in getallen. Geld is omgezet naar inkt en tegenwoordig steeds meer een digitaal getal geworden. Tot voor kort werd dit digitale geld nog gerelateerd aan de hoeveelheid goud dat een land bezit, maar zelfs dat idee is los gelaten. Geld is vogelvrij verklaard. Ofwel geld is vluchtiger geworden. Geld kan geproduceerd worden zonder dat er iets tegenover staat. Geld bestaat niet langer uit een evenredige hoeveelheid energie. De balans is weg. Geld is afhankelijk geworden van de waarde die er in gedachten van mensen aan gegeven wordt.

Geld verliest zijn waarde

Om die reden verliest geld in rap tempo zijn waarde qua energie, terwijl geld hebben wel steeds belangrijker wordt in de gedachten van de mens. Geld wordt uit zijn verband gerukt. Kijk maar naar de beursgang van onder andere Ali Baba. Tig miljard euro in één klap betaald en de wereld is een miljardair rijker alleen maar omdat er nu aandelen van het bedrijf verkocht kunnen worden. Natuurlijk heeft de man het met zijn eigen energie opgebouwd, maar het staat niet in verhouding tot bijvoorbeeld een stratenmaker of metselaar die iedere dag een paar honderd stenen op moeten tillen en hiervoor een schijntje krijgt uitbetaald aan geld. Een goed idee hebben en het op de markt kunnen zetten is blijkbaar tegenwoordig de manier om met weinig energie veel geld te verdienen. Mits het een idee is dat voor veel mensen interessant is. Dat wil dus zeggen dat intellect en kennis hoger gewaardeerd worden dan fysieke arbeid. Aangezien mensen tegenwoordig veel waarde hechten aan geld, worden kennis en intellect ook hoog gewaardeerd, want hiermee kun je jezelf redden in de wereld. Arme kinderen die dagenlang moeten zwoegen op school om kennis in hun hoofd te stampen. Maar wat als geld echt zijn waarde gaat verliezen? Wat als de mensheid inziet dat geld niets meer voorstelt of de gedachte aan een crisis echt omslaat in een geldcrisis? In sommige landen is dat al eens gebeurd. Kijk in de geschiedenis van Duitsland en Argentinië bijvoorbeeld. Geld was niks meer waard. Je kon beter iets doen en er bijvoorbeeld eten of drinken voor krijgen dan dat je geld kreeg, want de volgende dag was het geld alweer de helft minder waard. En waarom? Omdat de gedachte over die bepaalde munteenheid of land veranderde. Een gevaarlijk gegeven en dat zou een wijze les moeten zijn om geld niet bovenaan te stellen in de lijst met belangrijke dingen in het leven. Maar tot op heden lijkt het er nog niet op dat er iets van geleerd is. Zelfs de meest recente economische- en bankencrisis van 2008 lijkt nog weinig bewustzijn in het collectief van de mensheid te hebben gebracht helaas.

Filosofie over geld

Mijn filosofie over geld is dan ook dat we geld eerlijker moeten verdelen, er minder waarde aan moeten hechten en niet denken dat iemand met een hoog IQ of veel geld meer waard is dan iemand die dat niet heeft. Geld is momenteel nog belangrijk, maar met het juiste inzicht en bewustzijn kunnen wij als mensen het geld zijn originele waarde weer terug geven, of geheel afschaffen. Dat laatste is denk ik niet nodig, maar de mens kan nogal hardleers zijn. Zeker als het gaat om het eigen wel en wee ten opzichte van een ander. Misschien vervangen we geld wel door iets anders. Ik hoop in ieder geval dat de mens zich snel ontwikkeld en in kan zien dat geld ook de wereld kan redden in plaats van het om zeep te helpen. Het is een kwestie van collectief een andere gedachte aan geld toe te kennen en de balans en de energie weer te herstellen. Geld als middel om anderen te helpen hun levensstandaard te verhogen in plaats van geld te zien als statussymbool van onze eigen ego’s. Ik hoop dat mijn relaas iets kan bijdragen aan dit bewustzijn.

“Hou van geld, zodat je het aantrekt en deel het, opdat je anderen ervan mee kan laten genieten.”

Geinteresseerd in de natuurwetten die jou geld kunnen opleveren? Bekijk het onderstaande boek eens!

Geld Kracht Liefde – Bol.com (tweede hands)

Logo Bewust in alles. Rode cirkel met hartvorm er in, gevuld met regenboog kleuren.
Bewust in alles