Vergeving en het Hoger Zelf

Stappenplan naar vergeving en het hoger Zelf

Nafsja of hoger Zelf

Nafsja is een woord uit het Aramees en betekend zoveel als ‘Hoger Zelf’, ‘leven’, ‘levensadem’ of ‘adem van God’. Dit woord komt voort uit het gedachtegoed van de Essenen welke terug te vinden is in de Dode-Zeerollen. Een Joodse religieuze gemeenschap die ca. drie eeuwen voor Christus (Jezus van Nazareth) tot een eeuw na Christus leefden.

Er is door personen die zich in dat gedachtegoed hebben verdiept ook beweert dat Jezus zelf met de Essenen omging en zo mede zijn inzichten in het leven heeft ontwikkeld. Het kan best zo zijn, want hij heeft het in de oude Aramese teksten ook over het Nafsja of hoger Zelf, iets wat direct afkomstig is van de Essenen. In ieder geval geeft het aan dat de kennis over dit hoger Zelf al vele eeuwen oud is. Roberto Assagioli (1888-1974), een tijdgenoot en collega psycholoog van onder andere Sigmund Freud, heeft dit hoger Zelf in de psychologie weten te verwerken. Hij noemde zijn theorie de psychosynthese.

Psychosynthese en het Ei van Assagioli

Ei van Assagioli. Beschrijving van de verschillende bewustzijnslagen
Ei van Assagioli

Assagioli schreef een scriptie waarin hij afstand nam van de, naar zijn mening, beperkende visie van Sigmund Freud, die enkel het goed functioneren van het ego als uitgangspunt had. Assagioli, die zelf ook spirituele leringen en tradities had bestudeerd, beschreef de mogelijkheid van zelfverwezenlijking en persoonlijke groei die veel verder gaat dan alleen een goed werkend ego. Hij verwerkte zijn ideeën over spiritualiteit en het hoger Zelf in de tot dan toe bekende psychologie en kwam tot een model wat het “Ei van Assagioli” wordt genoemd. Het model omvat het lager onbewuste, het middelste onbewuste en het hogere onbewuste en het hogere Zelf. Freud richtte zich met name op het lagere onbewuste en middelste onbewuste, maar zoals te zien is in het model, breidde Assagioli de toenmalige psychologie flink uit door het hogere onbewuste en daarmee o.a. het hogere Zelf toe te voegen. In feite voegde hij een eeuwenoud concept toe aan de toenmalige stand van wetenschap.

Naast het model van de psyche publiceerde Assagioli ook een fasentheorie, die de verschillende fasen binnen het proces van psychosynthese beschrijven. Hoewel het een vrij rechtlijnige uiteenzetting is van de verschillende fasen, geeft hij wel nadrukkelijk aan dat de verschillende fasen niet altijd in dezelfde rechtlijnige volgorde ervaren worden en dat de fasen een onderdeel van een proces zijn dat continu door gaat.

Het stappenplan naar liefde en vergeving vanuit het Hoger Zelf

Edith Stauffer heeft een stappenplan of vergevingsmodel ontwikkeld op basis van de psychosynthese van Assagioli en het gedachtegoed of de gedragscode van de Essenen. Dit stappenplan helpt mensen om trauma’s en andere psychische blokkades die ze dwars zitten en waar ze niet voorbij kunnen komen op te lossen. Door middel van dit stappenplan kan iemand rust vinden en het kan helpen langdurige probleempunten los te laten, doordat mensen in contact komen met hun hogere Zelf. In het stadium van het hogere Zelf is alleen vergeving en liefde mogelijk en ziet men in dat vergeving de enige weg naar genezing is. Het vergevingsmodel bestaat uit de volgende stappen:

  1. Motivatie, of de wil om te vergeven.
  2. De aanklaagfase, of de emotionele laag. Het uitten van emoties.
  3. Mentale laag. Verwachtingen opgeven en loslaten. Gekoppeld aan de emoties van 2.
  4. Verantwoordelijkheden scheiden. Verantwoordelijkheid voor gedrag van dader en jezelf scheiden.
  5. Spirituele genezing. Vanuit het hoger Zelf de ander vergeven. Alle pijn en woede wegnemen door je te vullen met licht.

Deze stappen zijn niet eenvoudig om te nemen en begeleiding hierin is zeker vereist. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij sommige hypnotherapeuten, psychotherapeuten of natuurgeneeskundigen. Afhankelijk van de soort opleidingen die de betreffende therapeut heeft gevolgd. Navraag is dus aan te raden.

In een deel van haar boek “Over liefde en vergeving” beschrijft Edith Stauffer dit vergevingsmodel. (Helaas is dit boek alleen nog 2e hands te krijgen bij Bol.com.

Een verslagje van het boek staat ook op deze site:

Boekreview: Over liefde en vergeving-Edith Stauffer

Logo Bewust in alles. Rode cirkel met hartvorm er in, gevuld met regenboog kleuren.
Bewust in alles