Bloem en maan, kunstvorm van mijn zoon en mezelf

Ervaring met het hoger Zelf en vergeving

In het najaar van 2014 heb ik iets bijzonders mogen ervaren. Bijzonder is eigenlijk een understatement. Ik zou het eigenlijk fantastisch of wonderbaarlijk moeten noemen, want het was toch wel een heel bijzondere ervaring. Ik heb, met behulp van een therapeute, contact gelegd met mijn hoger Zelf en vergeving en onvoorwaardelijke liefde ervaren. Als je iets niet kan zien is het soms lastig geloven dat het er is. In dat geval is het te ervaren de enige manier om echt overtuigd te raken van het feit dat het bestaat en dat is nou net wat mij is ‘overkomen’. Eerst een stukje theorie en daarna  mijn verhaal.

Het stappenplan naar vergeving

Edith Stauffer heeft een stappenplan naar vergeving opgesteld en werkt hier reeds jaren succesvol mee. Edith Stauffer is een Amerikaanse die samen heeft mogen werken met Roberto Assagioli, de grondlegger van de psychosynthese, waarin het hoger Zelf beschreven wordt. Zij bestudeerde ook de gedragscode van de Essenen, die onder andere ook het onderdeel vergeving beschrijft en heeft op basis van haar kennis over deze onderwerpen het stappenplan naar vergeving opgesteld. Dit stappenplan naar vergeving en de gedragscode van de Essenen heeft zij in het boek “Over liefde en vergeving” verwoord. Zij beschrijft het iets uitgebreider in zeven stappen, maar het komt op hetzelfde neer als wat in mijn andere artikel staat. Het stappenplan naar vergeving is bedoelt om boosheid, woede, angst en daarmee samenhangende problemen met relaties op te lossen. Een belangrijk onderdeel van het stappenplan naar vergeving is dat verwachtingen worden losgelaten. Veel problemen ontstaan doordat mensen verwachtingen hebben van iets of iemand en wanneer die verwachting niet blijkt te kloppen of iemand anders voldoet niet aan die verwachting is boosheid en irritatie vaak een gevolg. Deze boosheid en de verwachtingen zijn wat je weg kan nemen door het stappenplan naar vergeving te doorlopen en zo de balans en je energie in je leven weer in harmonie te krijgen.

Het stappenplan staat in het boek “Over liefde en vergeving” van Edith Stauffer.

Mijn gang door het stappenplan naar vergeving

Ik ben bij een hypnotherapeute geweest die dit stappenplan naar vergeving ook toepast. Eigenlijk is het niet eens zo’n moeilijk stappenplan om tot vergeving te komen. Wat wel moeilijk is, is er achter komen dat het niet kunnen vergeven het gene is wat je dwars zit. Jaren heb ik er kennelijk mee rond gelopen zonder er bewust van te zijn, totdat ik dus op zoek ging naar antwoorden. Ik wilde weten waarom ik zo vaak boos reageerde op mijn kinderen en ook redelijk vaak geïrriteerd was. Eigenlijk wilde ik een gezellige, vrolijke vader zijn, maar om de een of andere reden lukte dat niet. Ondertussen is dat gelukkig, mede door de vergeving die ik heb ervaren een stuk makkelijker geworden. Natuurlijk is vergeving niet de remedie voor alles en het lost niet alles op, maar dat vergeving een belangrijke en grote stap is, staat voor mij buiten kijf.

Als je aan jezelf wil werken is vergeven eigenlijk de eerste stap die je het beste kan zetten. Vergeven doe je namelijk voor jezelf. Vergeven doe je pas op de tweede plaats voor de relatie met de ander. Vergeving zal echter wel je relatie tot die ander veranderen op een goede manier. Vergeving kan zelfs zover gaan dat die ander, ondanks dat die persoon niets af weet van de vergevingssessie, spontaan heel open en vriendelijk op jou reageert terwijl dat eerst anders was.

De therapeute kwam er dus achter dat ik onverwerkte boosheid en verwachtingen in mijn lichaam en geest had zitten. Iets wat opgelost moest worden door vergeving, voordat ik verder kon. Een sessie om het stappenplan naar vergeving te doorlopen was gepland en op die dag gingen we direct van start.

Allereerst kwam de stap van het bewust uitspreken van de wil om af te raken van het slechte gevoel, de boosheid, de frustratie.

Dan komt de aanklaagfase. Het begint met het visualiseren van de te vergeven persoon. Een object kan prima dienst doen ter vervanging als er overeenkomsten of gevoelens opgeroepen worden bij het zien van dat object ten opzichte van de te vergeven persoon. Een lege koffiebus kan bijvoorbeeld gezien worden als iemand die, naar jouw mening, hard is van buiten en van binnen leeg. Gebruik je fantasie en vooral je gevoel. Vervolgens noem je alles wat je dwars zit bij de te vergeven persoon. Je kan dan alles wat je dwars zit lekker ventileren. De boosheid of haat moet er eerst uit en dus benoemd worden, voordat je verder kan. Dat hoeft echt niet met roepen en schreeuwen gepaard te gaan. Benoemen en het uitspreken richting de te vergeven persoon is voldoende.

Vervolgens komt de mentale laag. Hierin bekijk je al de punten die je dwars zitten en zegt hoe je het liever had gehad. Je benoemd de dingen die je hebt gemist bij de te vergeven persoon. Hierna spreek je uit dat je de verwachtingen die je van de te vergeven persoon had of hebt op geeft. Wat hierbij aan ten grondslag ligt is het feit dat je de hoop op een beter verleden opgeeft. Ergens verwacht je wellicht dat de persoon nog altijd een keer zijn excuses aan gaat bieden voor iets wat hij of zij waarschijnlijk niet eens meer weet of zich nooit bewust van is geweest. Dit is een belangrijk onderdeel in het proces, want het is vaak de verwachting van wat iemand “hoort” te doen of zeggen wat dwars zit wanneer dat niet gebeurt.

De volgende stap is het scheiden van de verantwoordelijkheden. Hierin geef je de te vergeven persoon de verantwoordelijkheid terug van zijn eigen gedragingen en neem je zelf de verantwoordelijkheid op je van jouw eigen gedrag. De verantwoordelijkheid terugleggen bij de te vergeven persoon is belangrijk, omdat je zo bewust wordt van het feit dat jij je niet schuldig, verdrietig of boos hoeft te voelen om iets wat een ander gedaan heeft.

Als laatste volgt de stap waarin contact wordt gezocht met het hoger Zelf. Bij deze stap volgt de spirituele genezing. Je laat je vol stromen met licht vanuit je hoger Zelf. Het duurde bij mij nog al een poos voordat ik me echt begon te realiseren dat ik me daadwerkelijk aan het vullen was met het helende licht. Het licht van de Bron, vanuit mijn hoger Zelf. Het opvullen met licht ging geleidelijk tot ik me ineens besefte dat ik op dat moment nog maar één gevoel in me had en dat was onvoorwaardelijke liefde. De vergeving was niet eens meer een keuze maar een voldongen feit. Ik kon niet eens meer boos zijn. De boosheid en irritatie was weg. Ze bestonden simpelweg niet meer. Vanuit mijn hoger Zelf stroomde alleen maar liefde naar de niet langer te vergeven persoon. Het was een ongelooflijk moment. Iets wat ik zelf tot dan toe nooit voor mogelijk had gehouden. Het was heerlijk.

Helaas ging dat gevoel na verloop van een paar uur weer weg, omdat ik weer verder moest met het ‘gewone’ leven, maar de vergeving was een feit en ik voel me nog altijd opgelucht dat ik van die last af ben. Ik kan deze therapie aan iedereen aanraden en ik weet door ervaring vanaf dat moment dat iedereen met elkaar in verbinding staat, dat de Bron van het leven inderdaad puur liefde is en dat iedereen kan vergeven, als de bereidheid ertoe is.

Logo Bewust in alles. Rode cirkel met hartvorm er in, gevuld met regenboogkleuren
Bewust in alles