Methode van Dixhoorn

Ademhaling en ontspanning therapie – Methode van Dixhoorn

Inleiding Adem- en Ontspanningstherapie

Adem- en ontspanningstherapie is een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen methode om de spanningen die het leven met zich meebrengt te leren verminderen en onder controle te houden. Ieder mens bouwt die spanning in het lichaam op gedurende een dag. Wanneer hier niet voldoende ontspanning tegenover staat kan het lichaam onder de opgebouwde spanning bezwijken met als gevolg het overspannen raken of zelfs een burn-out.

Adem- en Ontspanningstherapie

In onze drukke westerse maatschappij krijgen veel mensen al op jonge leeftijd met allerlei vormen van spanning te maken. Zo kan school voor kinderen die moeilijk mee kunnen zeer stressvol zijn, maar ook bij sporten en andere activiteiten waar resultaten verwacht worden kan spanning makkelijk optreden. Spanning kan nuttig zijn om te kunnen presteren in drukke of stressvolle situaties. Wanneer de situatie of oorzaak die de stress veroorzaakte voorbij is kan de spanning echter gedeeltelijk in het lichaam aanwezig blijven, waardoor deze niet geheel ontspant. Een bijkomend nadeel van spanning is dat het lichaam minder goed wordt aangevoeld. Van nature is de stressreactie zo ontwikkeld dat bij spanningen en stressvolle situaties een deel van het gevoel wordt uitgeschakeld. Hoe hoger de spanningsboog des te minder wordt er van eventuele opkomende klachten gevoeld. Hierdoor worden vaak de beginnende klachten niet erkend of genegeerd en kunnen blijvende klachten ontstaan. Wanneer de klachten aanhouden en als een eventueel andere gekozen behandeling niet helpt of niet blijvend de klachten oplost kan Adem- en Ontspanningstherapie uitkomst bieden.

Spanningsboog en stress - Methode van Dixhoorn

De therapie is bedoeld om de natuurlijke en ontspannen adembeweging te herstellen. Door de opbouwende spanning kan ademhaling oppervlakkig en kort worden. Dit komt omdat diep ademhalen en spanning niet goed samen gaan. Door de therapie kan het lichaam weer aangeleerd worden om te ontspannen en vervolgens de ademhaling weer volledig door het hele lichaam te laten stromen.

Methode Van Dixhoorn

Methode van Dixhoorn

De bedenker van deze methode van adem- en ontspanningstherapie is arts en opleider dr. J.J. van Dixhoorn. Hij heeft de methode ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst bij hartpatiënten. Uit de resultaten is duidelijk naar voren gekomen dat met behulp van de methode patiënten positieve resultaten behaalden bij de genezing en minder vaak terugval hebben. Van Dixhoorn bestudeerde zowel westerse als oosterse ontspanningstechnieken en verdiepte zich in kennis over stress en stressmanagement. Van Dixhoorn ontwikkelde vervolgens een methode die veilig, effectief en eenvoudig is omdat de technieken aansluiten bij de dagelijkse bewegingen van de mens. Hij bestudeerde de samenhang tussen de ademhaling en de beweging van de wervelkolom. Door deze samenhang te benutten, verbeteren de lichaamshouding, de ademhaling en de mentale spanning. Tijdens de behandelingen wordt de aandacht gericht op het skelet als kapstok voor het lichaam. Door een groter besef van het skelet zullen de weke delen er omheen meer ontspannen. Spieren ontvangen minder prikkels om het lichaam te steunen wanneer de dragende rol van het skelet duidelijker wordt. Hierdoor zal de adembeweging op meer plaatsen voelbaar zijn. De behandelaar zal per patiënt bekijken welke instructies het beste bij de klachten en situatie passen, waardoor een zo effectief mogelijke behandeling wordt opgesteld. Doordat de patiënt zich enkele eenvoudige oefeningen eigen maakt, nemen overspanning en stressklachten af, terwijl de stressbestendigheid toeneemt. Het uiteindelijke doel van het beoefenen van deze methode is toename van interne zelfregulatie.

Bij welke klachten is Adem- en Ontspanningstherapie zinvol?

Spanningsgerelateerde klachten

Klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen.

Psychische problemen

Zoals angst, depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking

Functionele problemen

Bijvoorbeeld houding- en ademproblemen, rug- en nekklachten, chronische pijn, CANS, slechte rompbalans, whiplash en stemproblemen.

Problemen met lichamelijke oorzaak

Problemen die tot spanningen kunnen leiden, zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen en andere aandoeningen.

Adem- en Ontspanningstherapie: De behandeling

In de eerste vier behandelingen wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Tijdens deze behandelingen wordt onderzocht welk probleem de verhoogde spanning veroorzaakt. Tijdens de eerste behandeling wordt door de patiënt de “Nijmeegse Vragenlijst voor hyperventilatieklachten” en de “Algemene Toestand Lijst” ingevuld. Deze lijst wordt bij de laatste van de vier behandelingen opnieuw ingevuld, zodat aangetoond kan worden in hoeverre de behandelingen succes hebben gehad. Het voornaamste doel van de behandeling is dat de patiënt geleerd wordt hoe hij of zij zelf de verhoogde spanning kan verminderen en leert te ontspannen. Door het nieuwe inzicht in de oorzaak van spanningen en het beter aanvoelen van de reacties van het lichaam is de patiënt zelf in staat om te ontspannen en spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor men niet afhankelijk blijft van behandeling. De gemiddelde duur van de therapie is zes tot acht behandelingen. Soms zijn meer behandelingen nodig, uiteraard afhankelijk van de soort en het aantal klachten.

Ideale spanningsboog Methode van Dixhoorn

Voor meer informatie kunt u de onderstaande websites raadplegen:

www.methodevandixhoorn.com
www.ademtherapie-aos.org

Logo Bewust in alles. Rode cirkel met hartvorm er in, gevuld met regenboogkleuren
Bewust in alles